🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1

🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1

Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1

WepApi ile e-Mutabakat Sitesi Hazırlama

Language: turkish

Note: 0/5 (0 notes) 770 students  New course 

Instructor(s): Taner Saydam

Last update: 2022-04-04

What you’ll learn

 • SQL ile iliÅŸkili Veritabanı oluÅŸturma
 • Visual Studio ile WebApi projesi oluÅŸturma
 • N Katmanlı Mimari
 • Solid Prensipleri
 • Clean Code Yazma Teknikleri
 • Dependency Injection
 • JWT – Jason Web Token
 • Validation
 • AOP – Aspect Oriented Programming
 • Cross Cutting Concerns
 • Caching

 

Requirements

 • C# konusunda temel seviye bilginiz olmalıdır
 • SQL konusunda temel seviye bilginiz olmalıdır

 

🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1

 

Description

Merhaba arkadaÅŸlar;

Bu kurs ile net 6.0 ile WebApi konusunda temel seviyeden başlayarak ileri seviye konular içermektedir. Kurs içerisinde aşağıdaki konuları öğreneceğiz.

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

•SQL Server Üzerinden İlişkili Veritabanı Oluşturması

•.Net 6.0. ile WebApi Proje Oluşturması

•N Katmanlı Mimari

•Solid Prensipleri

•Clean Code Yazma Teknikleri

•Dependency Injection

•JWT – Jason Web Token

•Validation

•AOP – Aspect Oriented Programming

•Cross Cutting Concerns

•Caching

Ve Daha Fazlası


 

🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1🇹🇷 Asp.Net 6.0. WebApi ve Angular 13 ile e-Mutabakat Sitesi 1

 

Who this course is for

 • WebApi ile program geliÅŸtirmek isteyen herkese yönelik bir kurstur.

 

Course content

 • Tanıtım
  • Tanıtım
 • Veritabanı OluÅŸturma
  • Veritabanı içi Gerekli Yapının Belirlenmesi
  • Veritabanı ve Tableların OluÅŸturulması 1
  • Tableların OluÅŸturulması 2
  • Tableların OluÅŸturulması 3
  • Tableların OluÅŸturulması 4
  • Ä°liÅŸkilerin OluÅŸturulması
 • Projenin OluÅŸturulması
  • Proje ve Katmanların OluÅŸturulması
  • N Katmanlı Mimari Hakkında KonuÅŸalım
 • Entities Katmanını Kodlamak
  • Class’ların OluÅŸturulması 1
  • Class’ların OluÅŸturulması 2
  • Class’ların OluÅŸturulması 3
  • Code First Yaklaşımı
 • Data Access Katmanını Kodlamak
  • Database BaÄŸlantısı, EntityFramework, Classları Set Etmek
  • Generic Yapıyı Anlamak ve OluÅŸturmak 1
  • Generic Yapıyı Anlamak ve OluÅŸturmak 2
  • Generic Yapıyı Interfacelere Uygulamak
  • Generic Yapıyı Classlara Uygulamak 1
  • Generic Yapıyı Classlara Uygulamak 2
 • Business Katmanını Kodlamak
  • Service, Manager Yapıları, Dependency Injection
  • Dependency Injection Hakkında KonuÅŸalım
 • Ä°ÅŸlem Sonuç Sisteminin OluÅŸturulması
  • Ä°ÅŸlem Sonuç Sistemi Hakkında KonuÅŸalım
  • Result, DataResult
  • SuccessResult, SucessDataResult, ErrorResult, ErrorDataResult
  • Business Katmanı Refactoring ve Magic String
 • Autofac Ä°le Çalışmak
  • Autofac ile Dependency
  • Autofac WepApi Configurasyonu
 • Business Katmanı Refactory
  • Classların Service ve Manager’larını OluÅŸturalım
  • Dependency Injection
 • WebApi Katmanını Kodlamak
  • Åžirket Eklemek, Listelemek
 • Rol Bazlı Yapının Kurulması
  • Dto Ä°mplementasyonu, Yetki Listesinin Getirilmesi
 • JWT Alt Yapısının Kurulması, Kayıt ve GiriÅŸ Ä°ÅŸlemleri
  • Access Token, Token Helpter, Security Key Helper Yazmak
  • JwtHelper Yazmak
  • ClaimExtensions Yazmak
  • IAuthService
  • IUserService, UserManager
  • AuthManager, HashingHelper
  • AuthManager’ın Tamamlanması
  • Program.cs’de Configuration Ayarları
  • Register Ä°ÅŸlemi 1
  • Register Ä°ÅŸlemi 2
  • Login Ä°ÅŸlemi
 • Neler Yaptık Biraz KonuÅŸalım
  • Neler Yaptık Biraz KonuÅŸalım
 • Kayıt Ä°ÅŸlemleri
  • Kullanıcı ve Åžirket Kaydı 1
  • Kullanıcı ve Åžirket Kaydı 2
  • Kullanıcı ve Åžirket Kaydı 3
  • Kullanıcı ve Åžirket Kaydı 4
  • Mail Parameterlerini Kayıt Etme
  • Generic Mail Yapısı OluÅŸturma
  • Kullanıcı Kaydı Sonrası Mail Onayı Gönderme 1
  • Mail Åžablonu Yapısı
  • Kayıt için Mail Åžablonu Yapısını Kullanma
  • Kayıt Sonrası Mail Onayı Gönderme, Tekrar Mail Onayı Ä°steme
  • Kayıt Ä°ÅŸlemi Refactoring 1
  • Kayıt Ä°ÅŸlemi Refactoring 2
  • Login Ä°ÅŸlemi Refactoring
 • Fluent Validation Ä°le Çalışmak
  • Fluent Validation Kurulumu ve Kullanımı
  • Validation Tool Yazmak
 • Interception Altyapısının Kurulması
  • Method Interception Altyapısının Kurulması
  • Validation Aspect’inin Yazılması
  • Dynamic Proxy Configurasyonu
  • Aspect Interceptor Selector Yazılması
  • Validation Aspect Refactoring
 • AOP – Transaction
  • Transaction Scope Aspect
 • e-Mutabakat İçin Ä°ÅŸlemler
  • Kayıtlı Ãœye Åžirket Ekleyip, Güncelleyebilsin
  • Cari Ekleme, Silme, Güncelleme, Listeleme
  • Cari için Validation Ä°ÅŸlemi
  • Excel ile Cari Listesi Kaydetme 1
  • Excel ile Cari Listesi Kaydetme 2
  • Cari Mutabakat Ekleme
  • Cari Mutabakat Güncelleme, Silme, Excel’den Mutabakat Yükleme 1
  • Cari Mutabakat Excel’den Mutabakat Yükleme 2
  • Cari Mutabakat Excel’den Mutabakat Yükleme 3
  • Cari Mutabakat Detay Ekleme, Silme, Güncelleme, Excel’den Veri
  • Cari Mutabakat Detay Kısmı Deneme Ä°ÅŸlemleri
  • BaBs Ekleme, Güncelleme, Silme, Excel’den Mutabakat Yükleme
  • BaBs Detay Ekleme, Güncelleme, Silme, Excel’den Mutabakat Yükleme
  • YüklediÄŸimiz Excel Dosyasını Ä°ÅŸlem Sonunda Silme
 • Service Collection Extension Çalışmaları
  • Service Tool ve Core Module Yazmak
  • Core Module Ä°mplementasyonu
  • Service Collection Extension
 • AOP – Caching
  • ICacheManager Interface Yazımı
  • MemoryCacheManager
  • CacheAspect Yazmak
  • CacheAspect Testi
  • RemoveCacheAspect Yazmak ve Test Etmek
  • Manager’lara Cach Eklemek
 • AOP – Authorization
  • ClaimsPrincipal İçin Extension Yazmak
  • Secured Operation Aspect Yazmak
  • Secured Operation Aspect Test Etmek
 • AOP – Performance
  • Performance Aspect Yazmak ve Test Etmek
 • Business Ä°ÅŸlemlerinin DeÄŸiÅŸtirilmesi
  • Aspect’leri Metotlara Uygulamak
 • Kullanıcı Yetkileri Ä°ÅŸlemleri
  • Operation Claim Ekleme, Silme, Güncelleme, Listeleme
  • User Operation Claim Ekleme, Silme, Güncelleme, Listeleme 1
  • User Operation Claim Ekleme, Silme, Güncelleme, Listeleme 2
 • Mutabakatı Mail Atma
  • Cari Mutabakatı Mail Atma 1
  • Cari Mutabakatı Mail Atma 2
  • BaBs Mutabakatı Mail Atma
 • Final
  • Final

 


Time remaining or 351 enrolls left

 

Don’t miss any coupons by joining our Telegram group 

Udemy Coupon Code 100% off | Udemy Free Course | Udemy offer | Course with certificate